Demo

ใบปลิว และ แผ่นพับ


ใบปลิวจัดเป็นสื่อโฆษณาชนิดไดเร็คมาร์เก็ตติ้ง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ นิยมใช้กระดาษขนาดมาตรฐาน A4
ลักษณะเด่นของแผ่นพับหรือใบปลิว คือ มีขนาดเล็ก หยิบถือได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาก ค่าใช้จ่ายในการผลิตตํ่า
หากออกแบบให้มีลักษณะที่น่าสนใจ จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ซึ่งจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายหยิบขึ้นมาเพื่ออ่านรายละเอียดด้านใน
Icon 01
 

Подвесные потолки