Demo

ไดอารี่ และ สมุด


สิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่ จัดทำขึ้นเพื่อแจกให้กับลูกค้า หรือบุคคลในองค์กร
ใช้จดบันทึก รวมถึงเป็นของที่ระลึก โดยภายในเล่มอาจจะเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท หรือสินค้า
รวมไปถึงความรู้ทั่วๆไป เพื่อทำให้ไดอารี่หรือสมุดโน้ตนั้น มีจุดเด่นและแตกต่าง
Icon 01
 

Подвесные потолки