Demo

อื่นๆ


แฟ้ม เป็นสิ่งพิมพ์ที่เพื่อใส่ใบแทรกโดยส่วนมากทำขนาดที่ใหญ่กว่ากระดาษ A4 เล็กน้อยเพื่อให้ใส่ใบแทรก A4 เช่นใบเสนอราคา, ใบโฆษณาสินค้า เป็นต้น
ปัจจุบันยังเพิ่มเทคนิคในการสร้างสรรค์แฟ้ม ให้สามารถใส่ CD Presentation และนามบัตรไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกสบายในการจัดเก็บอีกด้วย
บัตรกำนัล/คูปอง/ตั๋ว คือ การ์ดชนิดหนึ่งซึ่งนำไปแสดงเพื่อรับของรางวัลตามที่ระบุไว้ โดย รูปแบบของคูปองหรือตั๋วนั้น มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งาน
Icon 01
 

Подвесные потолки