Demo

ปฏิทิน


ปัจจุบันหลายๆองค์กรมีการสร้างสรรค์ออกแบบปฏิทินให้มีความน่าสนใจละแตกต่าง เพื่อเป็นของขวัญมอบให้ลูกค้าช่วงปีใหม่
รวมถึงเพื่อแย่งพื้นที่บนโต๊ะทำงานของลูกค้า เพื่อให้แบรนด์ของตัวเองอยู่กับลูกค้าตลอด 365 วัน
เพราะปฎิทินไม่ได้ใช้เพียงแค่แสดงถึงวัน เดือน ปืเท่านั้น แต่ยังเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ให้กับบริษัท/องค์กรที่เป็นผู้จัดทำด้วย
Icon 01
 

Подвесные потолки