Demo

การ์ด และ นามบัตร


การ์ดเชิญ เป็น สิ่งพิมพ์ที่ทำขึ้นเพื่อ ประชาสัมพันธ์ พิธีต่างๆที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น เนื้อหาต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย
บอกรายละเอียดวัน เวลา สถานที่จัดงาน ธึมการแต่งตัวเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของงานด้วย ซึ่งสามารถสื่อได้จากรูปแบบของการ์ดที่จัดขึ้นทำนั่นเอง
นามบัตร เรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแนะนำตัว ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เป็นอีกสิ่งที่สื่อถึงภาพลักษณ์ขององค์กรที่สำคัญ
ข้อมูลที่ควรอยู่ในนามบัตร ได้แก่ ชื่อนาม สกุล, โลโก้, ชื่อบริษัท, ที่อยู่, เบอร์โทร, e-mail, เว็บไซต์สโลแกน
No images found.

Icon 01
 

Подвесные потолки