Demo

หนังสือ และ วารสาร


สิ่งพิมพ์สำหรับบอกเล่าเรื่องราว เผยแพร่บทความ กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมไปถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์
รูปแบบหนังสือ/วารสาร มักทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว มีหลายขนาด A4 A5 หรือใกล้เคียง เนื้อหาด้านในใช้กระดาษปรู๊ฟ กระดาษปอนด์ หรือกระดาษอาร์ต
แล้วแต่ความเหมาะสมและงบประมาณ มีการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทสีเดียว สองสี หรือสี่สี หรือมีหลายแบบในเล่มเดียวกัน
Icon 01
 

Подвесные потолки