Demo

กระป๋องกระดาษ


กระป๋องกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์รูปทรงกระบอกที่ได้จากการพันกระดาษทับกันหลาย ๆ ชั้น
นิยมใช้บรรจุของแห้ง หรือ ใช้สร้างความแตกตางให้กับสินค้าได้
เช่น กระป๋องบรรจุขวดน้ำผึ้ง บรรจุถุงใบชา เป็นต้น
Icon 01
 

Подвесные потолки