Demo

กล่องกระดาษ


บรรจุภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้น นอกจากหน้าที่ในการใส่สินค้า การออกแบบดีไซน์ด้วยลวดลายและเทคนิคการพิมพ์ต่างๆยังช่วยเพิ่มมูลค่า
เสริมความโดดเด่นจนสะดุดตาลูกค้า เพิ่มโอกาสในการซื้อสินค้ามากขึ้น โดยทั่วไปนิยมเลือกใช้กระดาษอาร์ตการ์ด กระดาษกล่องแป้ง ตั้งแต่ 300–450 แกรม ขึ้นไป
ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่บรรจุ รวมถึงการรูปแบบที่ต้องการสื่อออกไป เป็นต้น
Icon 01
 

Подвесные потолки