Demo

เกี่ยวกับเรา

บริษัทสันติภาพแพ็คพริ้นท์จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในเขตภาคเหนือ บริษัทเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2518 และมีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันสามารถให้บริการครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการพิมพ์ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนพิมพ์ ขั้นตอนการพิมพ์ และขั้นตอนหลังพิมพ์ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรรุ่นใหม่ ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ

 
ประวัติของเรา
 
2562
 

ลงทุนเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ระบบม้วน ( narrow web offset) SHIKI FX-10

งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ม้วน ในระบบออฟเซตเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคเหนือ รองรับสติ๊กเกอร์ได้หลากหลายชนิด เช่น กระดาษ, PP, PU, PVC, ฟอลย์
 
2558
 

ขยายโรงงานแห่งใหม่

ขยายโรงงานแห่งใหม่บนพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ใกล้นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน
 
2557
 

ขยายเครื่องจักรด้านการพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) ด้วยเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX Color 1000 Press

ขยายเครื่องจักรด้านการพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) ด้วยเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX Color 1000 Press รองรับงานพิมพ์ Print on Demand การพิมพ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลและรูปภาพ (1:1 Personalized Printing) และสิ่งพิมพ์ที่ต้องการความปลอดภัยสูง (Security Printing)
 
2556
 

เพิ่มการลงทุนเครื่องปั๊มไดคัทอัตโนมัติและเครื่องไดคัทขึ้นรูปตัวอย่าง

เพิ่มการลงทุนเครื่องปั๊มไดคัทอัตโนมัติและเครื่องไดคัทขึ้นรูปตัวอย่าง เพื่อรองรับความต้องการด้านงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ได้อย่างครบวงจร
 
2549
 

ขยายโรงงานและจดทะเบียนเป็น “บริษัท สันติภาพแพ็คพริ้นท์ จำกัด”

 
 
2537
 

ย้ายโรงงานมาอยู่ ณ ที่อยู่ปัจจุบัน

 
 
2529
 

เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพิมพ์สันติภาพพริ้นท์”

 
 
2518
 

การเริ่มก่อตั้ง “โรงพิมพ์ดวงตะวันการพิมพ์”

   
 
 
Icon 01
 

Подвесные потолки