Demo

บริษัท สันติภาพแพ็คพริ้นท์ จำกัด

ผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ขั้นตอนก่อนพิมพ์
ขั้นตอนพิมพ์ จนถึงขั้นตอนหลังพิมพ์ ด้วยมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015)

ทั้งนี้บริษัทยังมีการลงทุนด้านเครื่องจักรและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ล่าสุด บริษัท สันติภาพแพ็คพริ้นท์ จำกัด ที่มีการขยายการลงทุนในเทคโนโลยี
การพิมพ์ระบบ narrow web offset เพื่อรองรับงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ในระบบม้วน

Demo Demo
Demo
ดิจิตอลพริ้นท์

งานพิมพ์ On Demand
งานพิมพ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
งานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง


Demo
สิ่งพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการขาย และงานพิมพ์ทุกชนิด


Demo
บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่าง
และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า


 • Book image

  หนังสือ/วารสาร/นิตยสาร

            สิ่งพิมพ์สำหรับบอกเล่าเรื่องราว เผยแพร่บทความ กิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมไปถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รูปแบบหนังสือ/วารสาร มักจะทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว ปัจจุบันมีหลายขนาด ที่นิยมมากจะเป็นขนาด A4 หรือ A5 เนื้อหาใช้ กระดาษปอนด์ , กระดาษอาร์ต หรือกระดาษปรู๊ฟ แล้วแต่ความเหมาะสมและงบประมาณ มีการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทสีเดียว สองสี หรือสี่สี หรือมีหลายแบบในเล่มเดียวกัน

 • Poster image

  แผ่นพับ/ใบปลิว/โปสเตอร์

            จัดเป็นสื่อโฆษณาชนิดไดเร็คมาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่ง ที่ผู้ผลิตใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ นิยมใช้ขนาด A4 หรือ A5 ทั้งนี้ ลักษณะเด่นของแผ่นพับหรือใบปลิว คือ มีขนาดเล็ก หยิบถือได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาก  หากออกแบบให้มีลักษณะการพับที่น่าสนใจ จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า หรือบริการนั้นๆ รวมถึงจูงใจให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหยิบขึ้นมาอ่านรายละเอียดสินค้า/บริการด้านในอีกด้วย

   

 • Calendar image

  ปฏิทิน

            ปัจจุบันหลายๆองค์กรมีการสร้างสรรค์ออกแบบปฏิทินให้มีความน่าสนใจละแตกต่าง เพื่อเป็นของขวัญมอบให้ลูกค้าช่วงปีใหม่ รวมถึงเพื่อแย่งพื้นที่บนโต๊ะทำงานของลูกค้า โดยมุ่งหวังให้แบรนด์ของตัวเองอยู่กับลูกค้าตลอด 365 วัน  เพราะสมัยนี้ ปฏิทินไม่ได้ใช้เพียงแค่แสดงถึง วัน เดือน ปืเท่านั้น แต่ยังเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ให้กับบริษัท/องค์กรที่เป็นผู้จัดทำด้วย 

   

 • Card image

  ดิจิตอลพริ้นท์

            งานพิมพ์จำนวนที่น้อย ด้วยคุณภาพงานพิมพ์เทียบเท่าระบบ Offset ด้วยเครื่องพิมพ์ทันสมัย Fuji Xerox ทั้งยังเพิ่มความพิเศษและทันสมัยให้กับงานพิมพ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (1:1 Personalized & Security Printing) เช่น ข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ ข้อความหรือรูปภาพ เพิ่มความเฉพาะเจาะจงให้กับลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้เกิดความประทับใจ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการการตลาดรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้สินค้าและบริการของคุณได้รับการตอบสนองในแง่ยอดขายและการจดจำในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีมากขึ้น นอกจากนี้ ยังรองรับสิ่งพิมพ์ที่ต้องการความปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลงและลอกเลียนแบบ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยของเครื่องพิมพ์ที่บริษัทมีการลงทุน 

   

 • label image

  ฉลากสินค้า

            เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้ติดกับตัวสินค้าเพื่อแสดงรายละเอียดและสรรพคุณต่างๆของสินค้า ขนาดและรูปแบบของฉลาก (Label) จะขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์และความเหมาะสมของสินค้านั้นๆ ทั้งนี้ รูปแบบหรือสีสันที่โดดเด่นของฉลากจะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้ามายังตัวสินค้าได้อีกทางหนึ่ง

 • Packaging image

  บรรจุภัณฑ์

            นอกเหนือจากหน้าที่หลักคือใส่สินค้าแล้ว ยังสามารถใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แสดงรูปภาพรายละเอียดของสินค้า เพื่อดึงดูดความสนใจและเสริมให้สินค้าดูมีมูลค่ามากขึ้น ส่วนมากนิยมผลิตกล่องขึ้นรูปเป็นลักษณะทรง 4 เหลี่ยม มีระบบลิ้นสำหรับล็อคปิด-เปิดสำหรับกล่องชิ้นเดียว  หรือเป็นฝาครอบหากแยกเป็น 2 ชิ้น นอกจากนั้น ยังสามารถขึ้นรูปตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถผลิตตามขนาดที่บรรจุสินค้าได้ โดยทั่วไปนิยมใช้กระดาษกล่องแป้ง หรือกระดาษอาร์ตการ์ด ที่ความหนา 300 แกรม ขึ้นไป

 • Notebook image

  ถุงกระดาษ

            มีทั้งแบบแบนราบ (ใช้ใส่อาหารชิ้นเล็ก ๆ ที่มีน้ำหนักเบา ) หรือแม้แต่แบบมีขยายข้างและก้น (เหมาะกับสินค้าที่มีปริมาณหรือน้ำหนักมาก เช่น แป้ง คุกกี้ ข้าวสาร ฯลฯ หรือใช้บุเป็นถุงในกล่องกระดาษแข็ง ) หรือเป็นแบบหูหิ้ว (shopping bag) ที่หลายๆสินค้านิยมใช้ นอกจากนี้ ปัจจุบันถุงกระดาษยังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ขายกาแฟถุงกระดาษ เนื่องจากสามารถเก็บรักษาความเย็นและรสชาติของเครื่องดื่มได้นาน บวกกับสามารถใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นการขายได้ทางหนึ่ง จากการให้ลูกค้าได้สะสมถุงกระดาษและรับกาแฟฟรี เป็นต้น

   

 • MISC image

  อื่นๆ

            บริษัท สันติภาพแพ็คพริ้นท์ จำกัด ยังสามารถผลิตและสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆบนกระดาษตามความต้องการ ของลูกค้า เช่น กระป๋องกระดาษ หมวกกระดาษ กรอบรูปกระดาษ ไม้แขวนกระดาษ ซองตะเกียบ เมนูอาหาร ฯลฯ ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้รายละเอียดเพิ่มเติมได้

   

 • Book Image
    หนังสือ  
 • Demo Image
   แผ่นพับ 
 • Demo Image
    ปฏิทิน  
 • Demo Image
  ดิจิตอลปริ้นท์
 • Demo Image
    ฉลาก  
 • Demo Image
  บรรจุภัณฑ์
 • Demo Image
  ถุงกระดาษ
 • Demo Image
    อื่นๆ  
CCO Image

BOI Office of the board of investment Certificate.

บริษัท สันติภาพแพ็คพริ้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์แห่งเดียวในภาคเหนือที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนCCO Image

ISO 9001 Certificate

บริษัท สันติภาพแพ็คพริ้นท์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล
ISO 9001:2015 ในด้านการออกแบบ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
โดยมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ
การผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

Icon 01
 

Подвесные потолки